MENU

Výcvik praxe na průkaz vůdce malého plavidla

Výcvik praxe pořádáme jak pro kategorii M (motorové lodě) tak i pro kategorii S (plachetnice), přičemž výcvik pro každou kategorii trvá zhruba 4,5 hodiny. Výcvik se koná v Praze na Vltavě, vyplouváme vždy od Železničního mostu na Výtoni.

Co vás na výcviku naučíme

Během výcviku vás naučíme vše, co potřebujete k bezpečné plavbě, především tedy přípravu a kontrolu lodě před vyplutím, řízení loďe v plavebním provozu, proplouvaní plavební komorou, přistávací manévry a řešení krizových situací. Náplň praktické výuky je v souladu s požadavky Plavebního úřadu.

Závěrečná zkouška

V závěru výcviku se vykonává i praktická zkouška, na které vás vyzkoušíme z dovedností, které se během výcviku naučíte. Po složení zkoušky vám vystavíme osvědčení o ověření praktických dovedností, které budete potřebovat pro podání přihlášky a připuštění k závěrečné teoretické zkoušce průkazu.

Cena vč. DPH

Kategorie M

4 300 Kč

Kategorie M

4 300 Kč

Co je potřeba sebou

Na výcvik praxe vůdce malého plavidla potřebujete s sebou především odhodlání naučit se řídit loď. Na plachetnici doporučujeme vzít si sluneční brýle, čepici a oblečení do větru, případně podle počasí. Na motorovou loď stačí klasické oblečení, je zakryta a vytápěna.