Průkaz vůdce malého plavidla - VMP

Průkaz vůdce malého plavidla obsahuje několik kategorií, které můžete volitelně kombinovat dle vaší potřeby. K získání průkazu musíte složit příslušné zkoušky, na které vás připravíme během našich kurzů a výcviků. S průkazem můžete plout po řekách i jezerech v ČR i v zahraničí, případně i na moři v příbřežní oblasti.

Vyberte si z níže uvedených variant ty pravé pro vás (nebo se poraďte s námi) a udělejte první krok pro získání průkazu. Přihlaste se do našeho kurzu.

Akceptujeme e-Ticket
z Benefity Café od Edenred
Edenred logo
DARUJTE KURZ VMP

Kategorie průkazu VMP

Základní kategorie

M20

Nejnižší varianta v rámci průkazu vůdce malého plavidla. S touto kategorií můžete řídit motorovou loď s délkou do 20 m a do výkonu motoru 20 kW. Pro získání této varianty stačí složit teoretickou zkoušku formou testu (nemusíte absolvovat praxi).

M

Stejná kategorie jako M20, jen vám umožňuje plout na lodi s neomezeným výkonem motoru. Nutné složit nejprve zkoušku z praxe M a poté zkoušku z teorie M.

Rozšířené kategorie

S20

Kategorie pro plavbu s plachetnicí do 20 m délky a do 20 m2 plochy plachet. K získání této kategorie je potřeba napsat úspěšně test vůdce malého plavidla z teorie M a z teorie S.

S

Stejná kategorie jako S20 jen vás neomezuje plochou plachet. K získání této kategorie je potřeba složit nejprve zkoušku z praxe S a poté zkoušku z teorie M a z teorie S.

MPZ C

Tato kategorie pouze rozšíří váš průkaz (nelze ji získat samostatně) o možnost plavby na moři do 1 námořní míle (1,8 km) od pevniny nebo od pobřežních ostrovů. V praxi tedy můžete plout na ostrov vzdálený 3,6 km. K získání tohoto rozšíření je potřeba složit zkoušku z teorie MPZ C.

M24

Kategorie M24 rozšíří váš průkaz o možnost řídit motorovou loď do délky 24 m bez omezení výkonu motoru. Pro její získání je potřeba věk nejméně 20 let, vlastnictví kategorie M alespoň 4 roky a úspěšné složení praktické zkoušky M24.

Přípravné kurzy na vůdce malého plavidla

Kurz teorie VMP

Na teoretickém kurzu vás seznámíme s pravidly plavebního provozu, plavební naukou a s nutnou výbavou plavidla tak, abyste byli schopni bezpečné plavby, a zároveň vás připravíme na závěrečnou zkoušku z teorie VMP.

Kurz probíhá vždy o víkendu. V sobotu od 9 do 15 h školíme teorii M (1 h pauza na oběd), v neděli dopoledne od 9 do 12 h teorii MPZ C a poté po obědě od 13 do 15 h teorii S. Kurz probíhá v některé z učeben v Praze, vždy podle počtu zúčastněných. Konkrétní adresu se dovíte vždy včas před kurzem.

Výcvik praxe VMP

Během 4,5 hodinového výcviku (doba pro jednu kategorii) vás naučíme ovládat motorovou loď (M) případně i plachetnici (S), podle toho, jaké kategorie průkazu si zvolíte. Naučíme vás přípravu a kontrolu lodě před vyplutím, řízení loďe v plavebním provozu, proplouvaní plavební komorou, přistávací manévry a řešení krizových situací.

Součástí výcviku praxe je i zkouška z praxe v souladu s předepsanou osnovou Státní plavební správy, na které vás vyzkoušíme z dovedností, které se během výcviku naučíte. Po složení zkoušky vám vystavíme osvědčení o ověření praktických dovedností. Toto osvědčení potřebujete k připuštění k závěrečné zkoušce z teorie vůdce malého plavidla. Výcvik s motorovou lodí se koná v Praze na Vltavě, vyplouváme vždy od Železničního mostu na Výtoni. Výcvik na plachetnici se koná na Slapech.

Termín výcviku praxe řešíme vždy během kurzu teorie. Pokud nepotřebujete absolvovat kurz teorie, můžete se přihlásit jenom do výcviku praxe VMP.

Závěrečné zkoušky a testy VMP

Zkouška praxe

Jak jsme již zmiňovali výše, zkouška z praxe je součástí výcviku praxe. Pokud máte potřebné znalosti a dovednosti k ovládání lodi a potřebujete pouze získat osvědčení o praktických dovednostech, pokračujte na ověření praxe VMP.

Teoretická zkouška - test vůdce malého plavidla

Závěrečnou zkoušku z teorie skládáte formou počítačového testu vůdce malého plavidla na jedné z poboček Státní plavební správy (Praha, Děčín, Přerov). Pokud si děláte více kategorií průkazu, skládáte všechny testy ihned za sebou. Průkaz vám vydají hned po úspěšném napsání testu.

Podmínky a přihlášení ke zkoušce z teorie

Abyste se mohli přihlásit na závěrečnou zkoušku z teorie vůdce malého plavidla, potřebujete:

  • potvrzení o způsobilosti řízení plavidla od praktického lékaře (formulář od nás dostanete)
  • osvědčení o praktických dovednostech (obdržíte od nás po vykonání zkoušky z praxe)
Jakmile budete mít tyto 2 dokumenty, můžete se elektronicky přihlásit na závěrečnou teoretickou zkoušku. Dokumenty stačí naskenovat a přiložit k přihlášce.

Chcete se s námi raději poradit ohledně výběru kurzu a zeptat na vše potřebné? Zanechte nám váš e-mail a my se s vámi co nejdříve spojíme.

Reference klientů

Ceny vůdce malého plavidla

 

V ceně kurzu VMP jsou zahrnuta učební skripta, nápoje a oběd. Ceny nezahrnují kolek 500 Kč.
Online

Ceny teorie VMP

*Ceny jsou uvedeny s DPH
Teorie M202 900 Kč
Teorie S20700 Kč
Teorie MPZ C900 Kč
Practise

Ceny včetně praxe VMP

Teorie M20 + praxe M6 800 Kč
Teorie S20 + praxe S4 600 Kč
Together

Vše dohromady

Teorie + praxe
(M + S + MPZ C)
11 000 Kč
*Ceny jsou uvedeny s DPH

e-Ticket Edenred

Pokud získáváte zaměstnanecké benefity v programu Edenred benefits, můžete si nás vyhledat v seznamu provozoven a vygenerovat si e-Ticket pro nákup kurzu u nás.

Vygenerovaný kód z e-Ticketu nám pošlete s informací, o který kurz máte zájem a my vám snížíme cenu kurzu o hodnotu e-Ticketu.

Co potřebujete s sebou?

Na kurz teorie VMP

Na kurz teorie nic nepotřebujete. Vše dostanete od nás. Pokud nám donesete dokumenty potřebné k tomu, abyste byli připuštěni ke zkoušce z teorie (průkazové foto, kolek nebo 500 Kč, potvrzení od lékaře), dodáme je na plavební úřad za vás a zbavíme vás starostí.

Na kurz praxe VMP

Na výcvik praxe potřebujete s sebou především odhodlání naučit se řídit loď. Na plachetnici doporučujeme vzít si sluneční brýle, čepici a oblečení do větru, případně podle počasí. Na motorovou loď stačí klasické oblečení, je zakryta a vytápěna.

Termíny našich kurzů teorie VMP

Teorií vše začíná. Přihlaste se na kurz teorie v jednom z termínů a v dalším kroku vyberte, jaké kurzy chcete absolvovat. Termín výcviku praxe a zkoušky z teorie domlouváme vždy na kurzu teorie.

25. - 26. 9. 2021