MENU

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

  1. Udělujete tímto souhlas Janovi Satrapovi, se sídlem Pod Vartou 112, Praha 10 – Horní Měcholupy, 109 00 IČO: 40847241 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    1. Jan Satrapa
    2. satrapa@satrapayachting.cz 
    3. 602 308 122
  2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu.
  3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé 3. stran v rámci spolupráce se Správcem.