MENU

Jak se přihlásit na finální zkoušky na Státní plavební správě?

Na zkoušky se přihlašuje přes tento formulář:

https://portaldopravy.cz/sps/vmp?zadatel=obcan&sluzba=111

  • ve 3. kroku „Žadatel požaduje“ zaškrtnete, že požadujete Průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla i rekreačního plavidla
  • pokud děláte i kategorii C (moře), tak chcete oblast I i C, jinak pouze oblast I
  • v seznamu způsobilosti si vyberte Vaše odpovídající kategorie 
  • ve 4. kroku je potřeba naskenovat lékařský posudek a pokud děláte kategorii M nebo S tak i doklad o absolvování praxe, který jste od nás dostali na konci výcviku
  • v 8. kroku formuláře je potřeba zaplatit kartou správní poplatek 500 Kč

Tip: Pokud si chcete zarezervovat termín zkoušek dříve, než od nás budete mít ověření o absolvování praxe, můžete využít následující postup:

1. při výběru kategorií vyberte pouze kategorii s omezením (místo M vyberete tedy M20, případně pokud děláte i plachetnice, tak místo S vyberete S20)

2. přihlaste se na zkoušky takto na kategorie s omezením

3. jakmile od nás dostanete doklad o absolvování praxe, pošlete ho naskenovaný e-mailem na pobočku, na které bude dělat teoretické zkoušky s informací, že žádáte o změnu kategorie zkoušky z M20 na M (v případě plachetnic i z S20 na S)

E-maily poboček SPS:

pobockapraha@plavebniurad.cz

pobockadecin@plavebniurad.cz

pobockaprerov@plavebniurad.cz