Ověření praktických dovedností - VMP

Ověření praktických dovedností provádíme pro kategorii M (motorové lodě) i pro kategorii S (plachetnice). Pokud prokážete, že máte potřebné dovednosti pro řízení lodě v souladu s osnovou Plavebního úřadu, vystavíme vám na místě osvědčení o ověření praktických dovedností.

Kdy a kde ověřujeme

Ověření probíhá vždy v Praze na Vltavě a trvá zhruba 1,5 h pro každou kategorii. Níže se můžete přihlásit na ověření v daných termínech. Pokud si přejete domluvit individuální termín, prosíme, kontaktuje nás.

Z čeho vás budeme zkoušet

  • příprava lodi na vyplutí
  • kontrola technického stavu a vybavení lodi
  • řešení krizových situací
  • záchrana „muže” přes palubu
  • manipulace s lodí v přístavu
  • řízení lodě v plavebním provozu
  • proplutí plavební komorou

Upozorňujeme, že se nejedná o výuku a vaše dovednosti budeme opravdu pouze ověřovat. Pokud se potřebujete dovednosti teprve naučit, přihlaste se do našeho výcviku praxe, případně se můžete přihlásit do kompletního kurzu pro průkaz vůdce malého plavidla.

Ceny

Cena kategorie M
1.900 Kč s DPH

Cena kategorie S
1.900 Kč s DPH

Cena kategorie M + S
3.800 Kč s DPH

Termíny ověřování

V termínu, který je určen pro obě kategorie, je také možné přihlásit se pouze na jednu z nich.